ЖДТУ запрошує!

ЖДТУ запрошує!

Престижна спеціальність - це запорука успішної кар'єри!

Це всім відомий факт.

А в Житомирському Державному Технологічному Університеті є змога отримати ту спеціальність, яка буде сходинкою до майбутнього життя!

Спеціальність 051 «Економіка»

Фахівець у галузі економіки підприємства може виконувати функції економіста, бухгалтера, менеджера і керівника відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах – скрізь, де потрібно вміти будувати ділові стратегії і поточні плани, а також організовувати їх здійснення на практиці, керувати економічними процесами та координувати роботу виконавців. Отже, перевагою професії є її універсальність.

КИМ ТИ СТАНЕШ?

 • директором підприємства, організації всіх форм власності;
 • фінансовим директором, комерційним директором;
 • начальником економічного, матеріально-технічного забезпечення або фінансового відділів;
 • директором стартапу, керівником проектів;
 • економічним радником, бізнес-аналітиком, економістом-бухгалтером;
 • науковим співробітником, викладачем вищого навчального закладу.

 Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.Підприємець – фахівець, який самостійно організовує економічну діяльність, здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації прогресивних ідей результатом яких є одержання прибутку.

КИМ ТИ СТАНЕШ?

 • керівником торговельного представництва, виробничого об’єднання, фірми;
 • директором торговельного ринку, начальником відділу з вивчення кон’юнктури ринку;
 • спеціалістом з біржових операцій, торгівельним брокером, аукціоністом;
 • товарознавцем, комерційним агентом, організатором із постачання;
 • засновником власної справи та успішним бізнесменом;
 • науковим співробітником, викладачем вищого навчального закладу.

Можливості продовження освіти випускника 

Особа, яка освоїла основну освітню програму вищої освіти за фахом,  має право на продовження навчання для здобуття ступенів «доктора філософії» та «доктора наук».

Додаткові можливості

В навчальному корпусі є вільний доступ до мережі Інтернет. 

З вересня 2016 року в ЖДТУ функціонує сучасна студентська їдальня, де студенти та співробітники навчального закладу отримують якісне харчування за помірними цінами.

З метою наближення теорії до практики, для наших студентів викладачі постійно організовують екскурсії на підприємства та організації.

Студенти старших курсів можуть влаштуватись на роботу за фахом і перевестись на індивідуальний графік навчання. Цьому сприяє центр розвитку кар’єри, що діє при ЖДТУ. Для них можливе скорочення аудиторних занять компенсується посиленою самостійною роботою та індивідуальними консультаціями.

Студенти беруть активну участь у програмах міжнародної мобільності (стажування у в містечку Зліні (Чехія), розташованому поблизу Західних Карпат.)

Також наші студенти є учасниками міжнародного проекту «Туреччина для Вас! – «Відпочивай, працюй та навчайся в Туреччині!»

Наші випускники працюють: у сферах малого та середнього бізнесу, у планово-фінансових, економічних відділах підприємств, державних установах, банках, комерційних структурах, займаються власною підприємницькою діяльністю, в науково-дослідних установах, в органах державного управління.

У ході підготовки за програмою студент набуде:

 знання:

 • з аналізу, планування та організації підприємницької діяльності в сучасних умовах;
 • з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг;

уміння:

 • формувати та обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
 • визначати можливості започаткування та ведення успішної підприємницької діяльності в тривалій перспективі;

навички:

 • з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямів та організації власного бізнесу;
 • прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;
 • у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;

комунікаційні здібності:

 • у роботі в команді та співробітництва з партнерами;
 • з аргументування власної позиції щодо розвитку підприємницької діяльності.

самостійність і відповідальність:

 • при ухваленні рішень щодо організації та ведення бізнесу;
 • за розвиток своєї кар’єри та досягнення ефективності власної справи.

 ЖДТУ організовує довготермінові підготовчі курси – підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання – математика, українська мова та література,  фізика, іноземна мова. Запис на підготовчі курси проводиться в кім. 100, тел. (0412) 24-14-27, (067) 411-32-95.

Тривалість навчання

(на денній та заочній формі навчання):

 • освітній ступінь – «БАКАЛАВР» – 4 роки

(для випускників коледжів (технікумів) тривалість навчання – 2 роки)

 • освітній ступінь – «МАГІСТР» – 1,5 року

10005, Україна, м. Житомир, 

вул. Чуднівська 103

(вул. Черняховського 103).

Кім. 401а, 404, 414а, 416.

 • (068) 289 34 41
 • (093) 983 09 46
 • (0412) 24 09 93

Сайт

Зав. кафедри економіки та підприємництва, д.е.н. Валінкевич Наталія Василівна

 • (067) 812 32 34

Дорога знань веде до нас ...

З нами відкриваються нові шляхи у майбутнє!